Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszły w życie 25.05.2018.

Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Go Ahead Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, NIP 8992753711 zwana dalej „Spółką”.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:

1) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez Spółkę.

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO.